Tilbud til pårørende

Som pårørende til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål, erfaringer og følelser som det kan være godt å snakke med noen om. Ansatte på Nok.-sentrene har mye kunnskap om hva som skjer etter et overgrep, og erfaring med å hjelpe foreldre, familiemedlemmer, partnere eller venner til en som er utsatt.

På et Nok.-senter kan du få kunnskap om vanlige reaksjoner etter et overgrep, og hjelp til å bearbeide egne tanker, følelser og reaksjoner. Hos oss er det en trygg arena for å snakke om relasjoner og hvordan du kan hjelpe den som er utsatt.

Vi kan også gi bistand i møte med lege, advokat eller i rettssystemet.

Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed dersom du ønsker tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

 

Enesamtaler/Gruppesamtaler

I individuelle samtaler får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye eller hva du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

Vi kan også gi tilbud til familier, par eller venner som ønsker å komme sammen til samtale.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre pårørende. Mange opplever at det er fint å kunne fortelle sin historie og dele erfaringer med andre som har vært i samme situasjon.

Alle våre gruppetilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret.

kulli-kittus-KQfxVDHGCUg-unsplash