Tilbud til pårørende

Som pårørende til noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål, erfaringer og følelser som du har behov for å snakke om. Ansatte ved Nok.-sentrene har mye kunnskap og erfaring om overgrep, og kan hjelpe deg som er forelder, annet familiemedlem, partner eller venn.

På et Nok.-senter kan du:

  • Få god kunnskap om vanlige reaksjoner etter et overgrep
  • Få hjelp til å bearbeide egne tanker, følelser og reaksjoner
  • Få en trygg arena til å snakke om relasjoner og hvordan du kan hjelpe den som er utsatt
  • Få bistand i møte med lege, advokat eller rettssystemet, eller andre hjelpetjenester

Vi har ikke ventelister, og du får raskt hjelp.

Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed dersom du ønsker tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

 

Enesamtaler/Gruppesamtaler

I individuelle samtaler får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye eller hva du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

Vi kan også gi tilbud til familier, par eller venner som ønsker å komme sammen til samtale.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre pårørende. Mange opplever at det er fint å kunne fortelle sin historie og dele erfaringer med andre som har vært i samme situasjon.

Alle våre gruppetilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret.

kulli-kittus-KQfxVDHGCUg-unsplash