Spørsmål og svar om Nok.-sentrene

Hva er et Nok.-senter?

Et Nok.-senter er et fysisk lokale der de ansatte legger til rette for at du skal føle deg trygg. Det vet vi er viktig etter å ha opplevd et seksuelt overgrep. Sentrene består av blant annet av samtalerom, kontorer, samlingsrom, aktivitetsrom og felleskjøkken.

Nok.-sentrene har først og fremst tilbud på dagtid, og noen ganger på ettermiddager og helger. Det er ikke et akutt-tilbud som et krisesenter, men et sted man kan komme en eller flere ganger for å få hjelp.

Vi har også satellittkontor på flere steder, da møter du en ansatt fra senteret på et kontor. Noen ganger er de ansatte også å treffe andre steder, for eksempel i fengsel, på helsestasjonen eller på arrangement utenfor senteret. 

Finn ditt Nok.-senter her

Var det jeg opplevde et seksuelt overgrep?

Dette er et spørsmål mange stiller seg i etterkant av en hendelse, som det er vanskelig å svare generelt på.

Husk at du alltid kan oppsøke et overgrepsmottak eller en legevakt.

I loven beskrives ulike alvorlighetsgrader av seksuelle overgrep, det er for eksempel ikke lov å ha seksuell omgang med noen som er under 16 år. Uavhengig av om det er et lovbrudd, kan en seksuell situasjon oppleves som vanskelig i etterkant.

Kjenner du deg påvirket av det som har skjedd, kan det være fint å snakke med noen for å bearbeide det.

På Nok.-sentrene rangerer vi ikke alvorlighetsgrad på overgrepet, og det er du som bestemmer hva og når du ønsker å fortelle. Vi kan hjelpe deg å sortere tanker og følelser, og sammen med deg finne ut hva du ønsker å gjøre videre.

Hvem kan få hjelp på et Nok.-senter?

Alle som er utsatt for seksuelle overgrep eller deres pårørende kan få hjelp hos oss. Vi tar imot alle personer over 18 år, uavhengig av kjønn og legning. Du trenger ikke å få henvisning fra lege for å gå til oss, og tilbudet vårt er gratis.

Flere av sentrene våre tar i mot ungdom over 16 år. Ta kontakt med ditt senter og spør om de har et tilbud til deg.

Om du trenger tolk, kan vi avtale det med en profesjonell tolketjeneste.

Jeg er under 18 år. Hvor kan jeg få hjelp da?

Du kan alltid oppsøke overgrepsmottak, legevakt eller fastlegen din.

Du kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen din eller på ungdomshelsestasjonen eller snakk med en annen voksen du stoler på.

Flere av sentrene våre tar i mot ungdom over 16 år. Ta kontakt med ditt senter og spør om de har et tilbud til deg.

Nok. Bergen og Nok. Trøndelag tar i mot barn ned til 12 år, sammen med en pårørende, og ofte i samarbeid med for eksempel barnevern, politi eller helsepersonell.

Er dere en behandlingsinstitusjon?

Vi et lavterskeltilbud som er et tillegg til vanlige helsetjenester. Vi har taushetsplikt og fører ikke journal.

Om vi ser at du trenger annen helsehjelp i tillegg til vårt tilbud, foreslår vi det. Vi oppfordrer til at du selv tar kontakt med fastlegen din og forteller at du er på senteret. Dette kan være bra å vite for fastlegen. Dette kan vi hjelpe deg med.

Hvordan tar jeg kontakt?

Finn det senteret som ligger nærmest deg. 

Vi har laget oversikt over alle Nok.-sentrene og andre tilbud for dem som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Den finner du her.

Du kan ta kontakt på e-post, telefon, sms eller gjennom nettskjema på det enkelte senterets nettside. Du kan også dra rett til senteret, men vi anbefaler å kontakte oss først for å avtale tid.

Hva gjør man på et senter?

Når du kommer på senteret første gang møter du en faglig veileder som tar i mot deg. Veilederen forteller om seg selv, hva et Nok.-senter er og hvilke tilbud som finnes.

Nok.-sentrene jobber ikke med en spesiell behandlingsmetode, men etter et prinsipp om hjelp til selvhjelp. Det betyr at du får hjelp til å finne ut hva du selv trenger og ønsker hjelp til, av noen som vet mye om seksuelle overgrep. Du kan velge selv hva du vil fortelle om det du har opplevd, og når du vil gjøre det.

I de sosiale aktivitetene er det først og fremst hyggelig samvær som er målet. En faglig veileder er til stede. Noen som har opplevd overgrep kan synes det er utfordrende å være sammen med andre, og man kan øve seg på senteret innenfor trygge rammer.

Hvem jobber på et senter?

Ansatte på Nok.-sentrene har forskjellig utdannelse, men alle har lang erfaring med å jobbe med mennesker,  og alle kan mye om seksuelle overgrep. 

Hos oss finner du blant annet sykepleiere, sosionomer, lærere og barnevernspedagoger. Felles er at de har fått grundig opplæring i hvordan de jobber med utsatte for seksuelle overgrep.

Hva kan dere hjelpe meg med?

Noen kommer til senteret rett etter et overgrep, og trenger hjelp til å fortelle om det som har skjedd og få hjelp til å sortere tanker og følelser. Seksuelle overgrep kan føre til tap av trygghet og negative tanker og følelser.

Noen kommer til senteret lenge etter at overgrepet skjedde. Noen kan ha hatt små eller store plager over lang tid som man ønsker å ta tak i, eller så skjer det noe i livet som gjør at man ønsker å prate om sin egen erfaring med overgrep igjen.

Pårørende kan få hjelp alene eller sammen med den som er utsatt. Enten det er for å bedre relasjonen, forstå hva som har skjedd eller bearbeide egne tanker og følelser.

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash