Hva er et Nok.-senter?

Et Nok.-senter er et lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep, pårørende og fagpersoner. Det ansatte hos oss vet mye om ettevirkningene av et overgrep, og hva som kan hjelpe deg videre.

Hvem kan få hjelp på et Nok.-senter?

Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller deres pårørende kan kontakte oss. 

Vi tar imot personer over 16 år, uavhengig av kjønn og legning. Du trenger ikke å få henvisning fra lege for å gå til oss og tilbudet vårt er gratis.

Trenger du mer hjelp enn vi kan gi hos oss, gir vi beskjed om det. Vi er et supplement til andre helsetjenester, og vi kan også samarbeide med landre hjelpetjenester. 

Om du trenger tolk, kan vi avtale det med en profesjonell tolketjeneste.

Jeg er under 18 år. Hvor kan jeg få hjelp da?

Oppsøk overgrepsmottak eller legevakt om du nettopp har opplevd et overgrep.

Du kan snakke med fastlegen din, helsesykepleier på skolen din eller på ungdomshelsestasjonen eller snakke med en annen voksen du stoler på. Alle kan ta kontakt med oss, om de lurer på hva de skal gjøre for å hjelpe deg.

Sentrene våre tar i mot ungdom over 16 år. Ta kontakt med ditt senter og spør om de har et tilbud til deg.

Nok. Bergen og Nok. Trøndelag tar i mot barn ned til 12 år, sammen med en voksen og som regel i samarbeid med for eksempel barnevern, politi eller helsepersonell.

Var det jeg opplevde et seksuelt overgrep?

Dette er et spørsmål mange stiller seg i etterkant av en hendelse, og som det er vanskelig å svare generelt på.

Husk at du alltid kan oppsøke et overgrepsmottak eller en legevakt.

I loven beskrives ulike alvorlighetsgrader av seksuelle overgrep. Det er for eksempel ikke lov å ha seksuell omgang med noen som er under 16 år. Uavhengig av om det er et lovbrudd, kan en seksuell situasjon oppleves som vanskelig i etterkant.

Kjenner du deg påvirket av det som har skjedd, kan det være fint å snakke med noen for å bearbeide det.

På Nok.-sentrene rangerer vi ikke alvorlighetsgrad på overgrepet, og det er du som bestemmer hva og når du ønsker å fortelle. Vi kan hjelpe deg å sortere tanker og følelser, og sammen med deg finne ut hva du ønsker å gjøre videre.

Er dere en behandlingsinstitusjon?

Vi et lavterskeltilbud som er et tillegg til vanlige helsetjenester. Vi har taushetsplikt og fører ikke journal.

Om vi ser at du trenger annen helsehjelp i tillegg til vårt tilbud, foreslår vi det. Vi oppfordrer til at du selv tar kontakt med fastlegen din og forteller at du er på senteret. Dette kan være bra å vite for fastlegen. Dette kan vi hjelpe deg med.

Hvordan tar jeg kontakt?

Kontakt det senteret som ligger nærmest deg.

Du kan ta kontakt på e-post, telefon, sms eller gjennom nettskjema på det enkelte senterets nettside. Du kan også dra rett til senteret, men vi anbefaler å kontakte oss først for å avtale tid.

Hvem jobber på et senter?

Ansatte på Nok.-sentrene har forskjellig utdannelse, men alle har lang erfaring med å jobbe med mennesker og alle kan mye om seksuelle overgrep. 

Hos oss finner du blant annet sykepleiere, sosionomer, lærere og barnevernspedagoger. Felles er at de har fått grundig opplæring i hvordan de jobber med utsatte for seksuelle overgrep.

Hva gjør man på et senter?

Når du kommer på senteret første gang møter du en veileder som tar i mot deg. Veilederen forteller om seg selv, hva et Nok.-senter er og hvilke tilbud som finnes der.

Nok.-sentrene jobber ikke med en spesiell behandlingsmetode, men med hjelp til selvhjelp. Det betyr at du får hjelp til å finne ut hva du selv trenger for å få det bedre. Hjelpen gis av fagpersoner som vet mye om hva som skjer etter et seksuelle overgrep. Du kan velge selv hva du vil fortelle om det du har opplevd og når du vil gjøre det.

I de sosiale aktivitetene er det først og fremst hyggelig samvær som er målet. En faglig veileder er til stede. Noen som har opplevd overgrep kan synes det er utfordrende å være sammen med andre, og man kan øve seg på senteret innenfor trygge rammer.

Sentrene består av blant annet av samtalerom, kontorer, samlingsrom, aktivitetsrom og felleskjøkken. Nok.-sentrene har tilbud på dagtid, og noen ganger på ettermiddager og i helger. Det er ikke et akutt-tilbud som et krisesenter, men et sted man kan komme en eller flere ganger for å få hjelp.

Hva kan dere hjelpe meg med?

Noen kommer til senteret rett etter et overgrep, og noen kommer til senteret lenge etter at overgrepet skjedde.  Hos oss kan du fortelle om det som har skjedd og få hjelp til å sortere tanker og følelser. Seksuelle overgrep kan føre til tap av trygghet og negative tanker og følelser.

Noen kan ha hatt små eller store plager over lang tid som man ønsker å ta tak i, eller så skjer det noe i livet som gjør at man ønsker å prate om sin egen erfaring med overgrep igjen. Noen kan ha problemer med relasjoner

Pårørende kan få hjelp alene eller sammen med den som er utsatt. Enten det er for å bedre relasjonen, forstå hva som har skjedd eller bearbeide egne tanker og følelser.

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash