Vi hjelper deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Nok.-sentrene er et gratis lavterskel hjelpetilbud for utsatte for seksuelle overgrep og dine pårørende. Du trenger ikke henvisning fra lege og du kan ta kontakt når du trenger det.

På senteret kan du få god kunnskap om vanlige reaksjoner etter et overgrep og fortelle trygge fagfolk om hva som har skjedd.

Hos oss kan du få hjelp til å bearbeide tanker, følelser og reaksjoner etter et overgrep. Du kan også få hjelp til å fortelle familie eller andre pårørende om det som har skjedd. Vi kan hjelpe deg med å anmelde eller være med i møte med fastlege eller psykolog.

Nok ikon 17
Enesamtaler

I enesamtalene snakker du med en faglig veileder som har mye kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med.

Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle og det å komme til samtale hos oss er helt uforpliktende. Du har mulighet for videre oppfølging etter den første samtalen, men du også velge å avslutte kontakten med oss når du selv ønsker.

Du kan ha med deg noen i samtalen om du trenger det. Vi har også et eget tilbud til pårørende.

 

Gruppesamtaler

Ved Nok.-sentrene kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep i trygge rammer. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer med andre som har vært i samme situasjon, sammen med en faglig veileder.

 

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene består av ulike aktiviteter som turer, matlaging og yoga, og gjennomføres innenfor trygge rammer. Dette handler om mer enn å ha et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy for å komme tilbake til en god hverdag.

 

E-post eller telefon

Om du ikke vil komme til senteret, kan vi svare deg på spørsmål om seksuelle overgrep og hva man kan gjøre etter man har vært utsatt for det. Ta kontakt på e-post eller telefon med senteret som ligger nærmest deg.