Tilbud til fagpersoner og kommuner

Nok-sentrene tilbyr rådgivning, veiledning og undervisning til fagpersoner i spørsmål som handler om seksuelle overgrep. Vi har høy kompetanse på reaksjoner og ettervirkninger av overgrep og lang erfaring med å hjelpe utsatte og pårørende.

Hva gjør vi?

Hovedvirksomheten vår er å ta i mot utsatte og pårørende til samtaler og gruppetilbud på sentrene. Sentrene er et supplement til andre hjelpetjenester og har ikke journalføring for voksne brukere. 

 

Rådgiving og veiledning

Helsepersonell, ansatte i skole og øvrige fagpersoner kan ta kontakt med sentrene med spørsmål om seksuelle overgrep eller om man trenger veiledning i situasjoner man står i.

Eksempler på dette kan være at helsesykepleier på en skole har et barn som melder om overgrep eller at en lærer opplever en elev som viser skadelig seksuell adferd.  

 

Undervisning

Mange av Nok-sentrene tilbyr undervisning om sunn seksualitet og grensesetting til lærere, utdanningsinstitusjoner og helsepersonell. Dette er en viktig del av det forebyggende arbeidet. 

Mange av sentrene underviser også i skoleklasser på alle trinn og på foreldremøter.

Undervisning er avhengig av senterets kapasitet, og det varierer hvilke alderstrinngrupper senteret har mulighet til å undervise på. 

 

Hvem er vi?

Ansatte på Nok-sentrene har forskjellig fagbakgrunn. Hos oss finner du blant annet sykepleiere, sosionomer, lærere og barnevernspedagoger. De fleste har lang erfaring fra helse- og sosialfeltet, barnevern og skole. Flere har videreutdanning innenfor sexologi. Alle har erfaring med å jobbe med utsatte for overgrep og deres pårørende. 

 

Sentre med spesiell kompetanse

Nok. Bergen og Nok. Trøndelag har de senere årene utviklet sin barnefaglige kompetanse. Det betyr at de kan ta i mot barn ned til 12 år som har overgrepserfaringer. Dette er alltid sammen med pårørende, og i samarbeid med en annen instans.

Nok. Hamar samarbeider med Likestillingssenteret om VIP-programmet. De utdanner instruktører som igjen driver opplæring til risikoutsatte mennesker, og mennesker med en intellektuell funksjonsnedsettelse i grensesetting, følelser, vold og overgrep. Les mer om VIP her.

 

Informasjonsmateriell

Ønsker du informasjonsmateriell fra Nok? Ta kontakt med ditt nærmeste senter, der har de brosjyrer og informasjonsmateriell

Nok. Norge har utviklet brosjyren Snakk om, en brosjyre ment som et supplement eller hjelpemiddel i helsestasjonens samtale med barn om seksuell utvikling og forebygging av vold og overgrep. Brosjyren finnes på 14 forskjellige språk. Målgruppen er foreldre og barn i småbarnsalderen (2 til 4 år).

Se og last ned brosjyren Snakk om her.

 

Kontaktinformasjon

Her finner du oversikt over alle landets sentre.

Kontaktinformasjon finnes på det enkelte senterets hjemmesider.

 

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash