Tilbud til fagpersoner

Nok.-sentrene tilbyr rådgivning, veiledning og undervisning til fagpersoner i spørsmål som handler om seksuelle overgrep. Vi har høy kompetanse på reaksjoner og ettervirkninger av overgrep, og lang erfaring med å hjelpe utsatte og pårørende.

Nok.-sentrene finnes femten steder i landet. Sentrene i paraplyen er samlet om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre alle får et likeverdig tilbud, uavhengig av hvor i landet de er. 

Vi har beskrevet praksisen vår i veilederne våre

Hovedvirksomheten vår er å ta i mot utsatte og pårørende til samtaler på sentrene. Sentrene baserer seg på hjelp til selvhjelp, som handler om å støtte brukerne slik at de selv finner ut av hva de trenger hjelp til.

Sentrene er et supplement til andre helse- og behandlingstilbud, og har ikke journalføring. 

 

Hvem er vi?

Ansatte på Nok.-sentrene har forskjellig fagbakgrunn. Hos oss finner du blant annet sykepleiere, sosionomer, lærere og barnevernspedagoger. De fleste har lang erfaring fra helse- og sosialfeltet, barnevern og skole. Flere har videreutdanning innenfor sexologi. Alle har erfaring med å jobbe med utsatte for overgrep og deres pårørende. 

 

Rådgiving og veiledning

Helsepersonell, ansatte i skole og øvrige fagpersoner kan ta kontakt med sentrene med spørsmål om seksuelle overgrep eller om man trenger veiledning i situasjoner man står i.

Eksempler på dette kan være at helsesykepleier på en skole har et barn som melder om overgrep eller at en lærer opplever en elev som viser skadelig seksuell adferd.  

 

Undervisning

Mange av Nok.-sentrene tilbyr undervisning om sunn seksualitet og grensesetting til lærere, utdanningsinstitusjoner og helsepersonell. Dette er en viktig del av det forebyggende arbeidet. 

Mange av sentrene er også jevnlig ute i skoleklasser på alle trinn og på foreldremøter, og underviser om sunn seksualitet og grensesetting.

Undervisning er avhengig av senterets kapasitet, og det varierer hvilke alderstrinngrupper senteret har mulighet til å undervise på. Ta kontakt med senteret nærmest deg med en forespørsel.

 

Sentre med spesiell kompetanse

Nok. Bergen og Nok. Trøndelag har de senere årene utviklet sin barnefaglige kompetanse. Det betyr at de kan ta i mot barn ned til 12 år som har overgrepserfaringer. Dette er alltid sammen med pårørende, og i samarbeid med en annen instans.

Nok. Hamar samarbeider med Likestillingssenteret om VIP-programmet. De utdanner instruktører som igjen driver opplæring til risikoutsatte mennesker, og mennesker med en intellektuell funksjonsnedsettelse i grensesetting, følelser, vold og overgrep. Les mer om VIP her.

 

Informasjonsmateriell

Ønsker du informasjonsmateriell fra Nok.? Ta kontakt med ditt nærmeste senter, der har de brosjyrer og informasjonsmateriell

Nok. har utviklet brosjyren Snakk om, en brosjyre ment som et supplement eller hjelpemiddel i helsestasjonens samtale med barn om seksuell utvikling og forebygging av vold og overgrep. Brosjyren finnes på 14 forskjellige språk. Målgruppen er foreldre og barn i småbarnsalderen (2 til 4 år).

Se og last ned brosjyren Snakk om her.

 

Kontaktinformasjon

Her finner du oversikt over alle landets sentre.

Kontaktinformasjon finnes på det enkelte senterets hjemmesider.

 

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash