Vi er et lavterskel hjelpetilbud og en fagressurs om seksuelle overgrep

Trenger du akutthjelp? 

Ta kontakt med ditt nærmeste overgrepsmottak eller legevakt.

Her svarer vi på vanlige spørsmål om tilbudet vårt.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med Nok. Norge. 

Lavterskel hjelpe­tilbud og fag­ressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Vanlige spørsmål og svar

Her svarer vi på vanlige spørsmål om tilbudet til Nok.-sentrene.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med Nok. Norge.

Trenger du akutthjelp? 

Ta kontak med et overgrepsmottak eller legevakten der du bor.

Her kan du også få hjelp

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller 116111.no

© Nok. Norge -  Bardus Design