Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Faglig plattform

Her kan du lese om det faglige grunnlaget for alle sentrene som er tilknyttet Nok.

Skjermbilde 2020-08-27 kl. 23.38.16

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at de som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep, portrett av ung person.

Faglig plattform

Her kan du lese om det faglige grunnlaget for alle sentrene som er tilknyttet Nok.

Skjermbilde 2020-08-27 kl. 23.38.16

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at de som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Andre viktige nummer:

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller 116111.no