Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Faglig plattform

Her kan du lese om det faglige grunnlaget for alle sentrene som er tilknyttet Nok.

Skjermbilde 2020-08-27 kl. 23.38.16

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at de som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Lavterskel hjelpe­tilbud og fag­ressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Faglig plattform

Her kan du lese om det faglige grunnlaget for alle sentrene som er tilknyttet Nok.

Skjermbilde 2020-08-27 kl. 23.38.16

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at de som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Andre viktige nummer:

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Vold- og overgrepslinjen: 116 006

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 eller 116111.no

© Nok. Norge -  Bardus Design