Om sentrene

Vi er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan ikke fjerne det vonde, men bidra til å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, raushet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig. Vi driver ikke med behandling, men er et selvhjelpstilbud og supplement til øvrig helsehjelp.

Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Sammen finner vi veien videre

julian-hochgesang-EZhDYE7Haow-unsplash