Aktuelt

Hva betyr det siste for Nok.

25 august 2020

Arr i hjertet retter søkelyset mot livssituasjonen til elever etter at mobbingen har stoppet, og hvordan lærere kan gi disse elevene støtte. Boka bygger på resultater fra et forskningsprosjekt der stemmene til elever som har blitt mobbet i skolen, bringes fram. Elevenes mobbehistorier forankres i relevant teori og forskning knyttet til sosiale, emosjonelle, relasjonelle, psykiske…

Hvordan hjelpe under Corona?

25 august 2020

Dixi ressurssenter mot voldtekt blir kontaktet av overgrepsutsatte på e-post som ikke tør å ringe. Grunnen er at overgriperen sitter i samme rom. Etter at regjeringen 12. mars vedtok de strengeste begrensningene for befolkningen i Norge siden krigen, har mange påpekt hvilke konsekvenser stengte skoler og barnehager kan ha for de sårbare barna. Men også…

Nye tider med Nok.

20 august 2020

Nok er Nok har vi sagt en gang for alle. Nå går vi fra det gamle navnet FMSO til Nok.